Belijnen koersbalspeelmat


Belijnen Koersbalspeelmat 8x2 meter

Belijnen Koersbalspeelmat 8x2 meter
Geen inlogcodes? Vraag dan om prijsopgave via info@prosenior.nl

Een koersbalspeelmat is door veel gebruik aan slijtage onderhevig. In de meeste gevallen is dat te zien aan de op de koersbalmat aangebrachte belijning.Na verloop van tijd vervagen de lijnen. Heldere witte belijning is van essentiëel belang om koersbal met overtuiging en plezier te blijven spelen. Zijn de lijnen op de koersbalspeelmat niet goed zichtbaar meer? Wij kunnen dit verhelpen door de belijning opnieuw op koersbalspeelmat aan te brengen. Om de kosten voor het vervangen van de belijning laag te houden kunnen de werkzaamheden aan de speelmat worden uitgevoerd "als wij in de buurt zijn". Gelieve bij opdracht aan te geven op welke (werk)dagen en tijdstip werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Bestelnummer 999999